Общи условия

AtlanticSuhi.com е собственост на ЕТ „Атлантик Сухи Ханко Ризов“ с адрес на управление гр. Перник, ул. Златни мостове №8 вписана в Агенция по вписванията под ЕИК 823012507.

Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате AtlanticSuhi.com. С използването на AtlanticSuhi.com се счита, че потребителя се съгласява, приема и се задължава да спазва посочените условия. AtlanticSuhi.com си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие. Приемането на настоящите условия уреждат взаимоотношенията между доставчика ЕТ „Атлантик Сухи Ханко Ризов“ от една страна и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн AtlanticSuhi.com и неговите поддомейни.

1. Защита на личните данни

За целите на AtlanticSuhi.com ние обработваме лични данни, предоставени ни доброволно от Потребителя. Гарантираме, конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Данните, въведени от Потребителя няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, освен ако същият не е изразил изрично съгласие за това. Изключение от това правило са съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугата или са включени в комуникация свързана с предлаганата услуга.

2. Регистрация на профил и покупка на продукт

Регистрацията в AtlanticSuhi.com е доброволна и безплатна. Регистрацията се извършва с попълване на формуляр, с което Потребителят се съгласява, че ще публикува вярна и пълна информация. AtlanticSuhi.com не носи отговорност при невярно или неточно попълнена информация. AtlanticSuhi.com си запазва правото да закрие акаунт или да откаже достъп на Потребител сайта или част от него. Достъпът до профила на Потребителя е защитен с парола. Потребителят носи отговорност да пази в тайна паролата си. Информацията може да бъде променяна по всяко време.

3. Цени и продукти

Цените в AtlanticSuhi.com са валидни към момента на публикуването им. AtlanticSuhi.com си запазва правото да променя без предупреждение информацията и цената на продуктите. Всички цени са в български лева и с включени данъци и такси, с изключение на цената за доставка, която е посочена отделно.

4. Поръчки

Поръчка на AtlanticSuhi.com може да бъде извършена след като Потребителят се е запознал и приел Условията за ползване. Потвърждаването на поръчка от страна на AtlanticSuhi.com има стойност на договор за покупко-продажба между Потребителят и Дружеството. При направена поръчка от AtlanticSuhi.com се задължаваме да доставим продукта до Вас според детайлите на поръчката. Направената поръчка Ви задължава да заплатите крайната цена на поръчката при доставка с наложен платеж.

5. Доставка

Сроковете на доставка са от 12 часа до 3 дни. В случай, че не можем да изпълним доставката в срок, потребителят ще бъде уведомен. При закъснение от наша страна, потребителят има право да изчака, да избере друг продукт или да откаже поръчката. Не носим отговорност, в случай че поръчката закъснява по вина на куриер.

6. Отказ от поръчка.

Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, клиента има право да се откаже от получената стока в срок от 7 /седем/ работни дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай е ЕТ „Атлантик Сухи Ханко Ризов“ ще възстанови на клиента заплатените от него суми не по-късно от 20 дни, считано от датата, на която клиента е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.Клиента е длъжен да съхранява получените от е ЕТ „Атлантик Сухи Ханко Ризов“ стоки и да се грижи за тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително УСЛОВИЕ е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката, както и придружени с касов бон.

Продуктите трябва да отговарят задължително на вида, в който клиента ги е получил. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия. При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи транспортните разходи за изпращането и застраховката са за сметка на клиента и не се възстановяват.

7. Рекламация.

Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й.

В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна. Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/. 8. Гаранционни срокове ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

Гаранционните срокове, за акумулаторите EAS и ZAP са 2 години. Акумулаторите JP Moto – 6 месеца.

8. Други условия

  • AtlanticSuhi.com не носи отговорност в случай, че услугите и/или продуктите не отговарят на изискванията и/или очакванията на Потребителя.
  • AtlanticSuhi.com не носи отговорност, че сайтът ще бъде непрекъснато активен и без технически проблеми.
  • AtlanticSuhi.com не носи отговорност за сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.
  • AtlanticSuhi.com не носи отговорност за пропуснати ползи и нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

С ползването на AtlanticSuhi.com се счита, че Потребителя е запознат, приема и се задължава да спазва Условията на ползване на сайта.

8. Кукита За изтриване на кукитата освен ползваните от престашоп натиснете тук